ssvtopshot2019

Nieuws

Groen licht voor binnen-schietbanen en sportkantines

(Bron KNSA)

Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Deze versoepeling ten opzichte van het eerdere voornemen om die pas per 1 september 2020 toe te staan, is een grote opsteker voor onze verenigingen. Uiteraard geldt deze versoepeling met inachtneming van een aantal voorschriften maar dat zijn er minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.

Wedstrijden en kampioenschappen:

Vanaf 1 juli zijn dus ook alle wedstrijden en kampioenschappen voor onze sport (binnen én buiten) weer toegestaan. In hoeverre de KNSA nog kampioenschappen landelijk en in de districten gaat houden, is een besluit dat de desbetreffende Landelijke Technische Commissies en Districtsbesturen zelfstandig kunnen nemen, naar analogie van de besluiten die het Algemeen Bestuur daarover eerder heeft genomen.

1,5 meter afstand tijdens schietsport vervalt per 1 juli:

Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, zodanig dat tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – geen 1,5 meter meer in acht genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt nog wel vóór en na het sporten, dus: in kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, enzovoorts.

Met deze extra versoepeling betekent het dat ook de eerder geadviseerde om-en-om bezetting van de schietpunten niet meer verplicht is. De KNSA blijft haar verenigingen wel adviseren om – indien mogelijk – de schietpunten van elkaar te scheiden door schermen of schotten.

Triage-vragen vooraf en meldingsplicht gemeente ook niet meer nodig:

In de versoepeling door het kabinet, is tevens besloten (per 1 juli 2020) dat de zogenaamde triage-vragen (vragen over de gezondheidssituatie) niet meer gesteld hoeven te worden. Ook is besloten dat er voor verenigingen wanneer zij hun activiteiten weer aanvangen, geen meldingsplicht meer bij het gemeentebestuur is.

Training geven:

Zoals eerder gesteld, hoeft tijdens schietsportactiviteiten geen 1,5 meter afstand meer in acht te worden genomen. Dat betekent dus ook dat trainers en instructeurs bij hun trainingen die 1,5 meter afstand niet meer hoeven toe te passen. NOC*NSF en de KNSA adviseren wel om die 1,5 meter tijdens het training geven nog – indien mogelijk – zoveel mogelijk toe te passen, en om die reden én omdat niet uitgesloten is dat bij een tweede coronagolf de versoepelingen weer teniet worden gedaan, zal de KNSA de Bijscholing voor Training geven op 1,5 meter afstand blijven aanbieden. De trainers die zich inmiddels daarvoor hebben ingeschreven, wordt wel de mogelijkheid geboden om zich daarvoor alsnog af te melden.

Nieuwe protocollen:

In verband met de versoepelingen per 1 juli 2020 is het schietsportspecifieke model-protocol van de KNSA gewijzigd. De voorschriften voor 1,5 meter tijdens de schietsportbeoefening zijn daaruit geschrapt, alsmede het verbod op het organiseren van wedstrijden en op de verplichting tot het stellen van triage-vragen en de meldingsplicht. Kortom: via onderstaande link en/of het downloadcenter op onze website kunt u het nieuwe model schietsportspecifieke protocol (versie 5.0) downloaden en daarmee uw eigen protocol opstellen.

Zodra het algemene sportprotocol van NOC*NSF, genaamd ‘verantwoord sporten’ ook hierop is aangepast en gereed is, zal dat onder https://nocnsf.nl/sportprotocol beschikbaar zijn.

knsa

 

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.