Formulieren

Downloads:  

AANMELDINGSFORMULIER
/EIGEN VERKLARING (Asprirant)

https://www.knsa.nl/media/1203/aanmeldingsformulier_evaspirantssv_
toelichting.doc


WM3 formulier

(cat. A6/A7)

https://www.knsa.nl/media/2294/wm3-model-2019-22-07-2019-invulbaar.pdf
WM5 formulier
Verenigingsverlof
https://www.knsa.nl/media/2261/model-wm5_invulbaar.pdf
WM32 formulier (C5) https://www.knsa.nl/media/2421/model-wm32-inlichtingenformulier.pdf
Erkenning Herlader https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/bijzondere-wetten/korpscheftaken/2019/aanvraag-erk-wecg-herlader.pdf
Medegebruiker vuurwapen https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/bijzondere-wetten/korpscheftaken/model_toestemming_medegebruik_vwp.pdf
Consent wapens en munitie

https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/aanvraag_consent_wapens_

munitie_iud0441z7folre.pdf

VOG verklaring

 https://www.vogdesk.nl/vog-aanvragen/

Europese Vuurwapenpas

http://www.nojg.nl/wp-content/uploads/2014/11/aanvraag-europeesvuurwapenpaspoort.pdf

AVRM lidmaatschap

https://avrm.nl/aanmelden-voor-lidmaatschap/

wm3